Corocznie 14 października obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia, na potrzeby której nauczyciel bibliotekarz przygotował okolicznościową dekorację.

Wszystkim wychowawcom, nauczycielom i pedagogom składamy najserdeczniejsze życzenia i dedykujemy  „Wiersz o wielkiej wdzięczności” K. I. Gałczyńskiego:

 

„... Bezmierny mój dług wdzięczności,

więc strof mi potrzeba jak w słońcu grająca kapela,

żeby po całym kraju rozsławił się, rozgłosił wysiłek nauczyciela. 

Jakże nie pisać wiersza, jakże nie płonąć w podzięce

za światło, co się rozszerza, za dar najpiękniejszy, za wiedzę!

 

Nasz świat jest słonecznym światem, nasz świat na wiedzy stoi -

i dlatego dziś wieńczę oświatę, o przyjaciele moi!..."

tekst i fot. mgr M. Jachym