W dniu 8 maja br. w siedzibie Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego odbyło się spotkanie Klubu Europy Karpat, zainicjowane przez Pana Marszałka Marka Kuchcińskiego. Tematem zjazdu była prezentacja planu utworzenia wirtualnej biblioteki Europy Środkowej i Wschodniej, którą przedstawił prof. Włodzimierz Bernacki, wiceminister Edukacji i Nauki.

Wśród zaproszonych gości był Starosta Powiatu JasielskiegoPan Adam Pawluś, który do uczestnictwa w wydarzeniu zgłosił również Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle - Panią Grażynę Leńczuk oraz nauczyciela bibliotekarza ZST w Jaśle.

 

Spotkanie zwieńczyła merytoryczna dyskusja uczestników, dotycząca proponowanych rozwiązań dla rozwoju tej międzynarodowej inicjatywy.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ufundowała dla zaproszonych gości książki, albumy oraz broszury związane z omawianą tematyką. Pan Starosta przekazał je w darze dla naszej biblioteki. Serdecznie dziękujemy!

oprac. mgr M. Jachym