W roku szkolnym 2015/2016 zapraszamy serdecznie do zbiórki używanych telefonów komórkowych. Niestety, z powodów od nas niezależnych, wstrzymujemy do odwołania zbiórkę tonerów i makulatury.

Telefony komórkowe zbieramy biorąc udział w akcji Ekoszkoły.

Ekoszkoły to akcja polegająca na zbiórce niepotrzebnych telefonów komórkowych i przekazaniu ich do segregacji i recyklingu. Większość telefonów zostaje odnowiona, pozostałe zrecyklingowane, dzięki czemu jest mniej odpadów.

 

Niepotrzebny telefon przynieś do biblioteki szkolnej – każdy przeliczymy na punkty z zachowania! Zbiórka trwa do końca grudnia. Dla najaktywniejszych – nagrody!

 

 

Tak jak inne urządzenia elektryczne, telefony komórkowe działają na baterie. Baterie te zawierają toksyczne substancje, których nie można wyrzucać byle gdzie, ponieważ gdy przedostaną się do gleby i wód gruntowych mogą poważnie zagrozić zdrowiu i życiu roślin, zwierząt i ludzi. Dlatego tak ważne jest oddanie telefonu do specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu mamy pewność, iż zostaną one poddane procesom recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione w sposób niezagrażający środowisku, ani ludziom.

 

Recykling starych telefonów komórkowych wpływa korzystnie na naszą planetę. Dzięki ponownemu wykorzystaniu zmniejsza się ilość powstających odpadów. Wielokrotne użycie przynosi wielkie korzyści dla środowiska, ponieważ oszczędzamy zasoby i energię potrzebną do produkcji nowych urządzeń. Kiedy telefonu nie da się już naprawić jest on przekazywany do przetworzenia. Dzięki temu możemy odzyskać wiele wartościowych komponentów, które można ponownie użyć.