Otrzymaliśmy informację z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, że w dniu 21 marca 2024 r. nastąpiło rozstrzygnięcie kategorii fotograficznej w ramach XXIV edycji Wojewódzkiego Konkursu "Podkarpacka Tęcza" pod hasłem "LEGENDY PODKARPACIA - ludzie, miejsca i historia".

Wśród osób wyróżnionych znalazł się uczeń naszej szkoły – Mateusz Łaski z kl. 2 Te.

Wykonane przez niego zdjęcie, zatytułowane "Diabli Kamień na podkarpackim Foluszu", przedstawia grupę skał stanowiących pomnik przyrody i znajdujących się na skraju Magurskiego Parku Narodowego, na zboczu Góry Kosma. Jest to nawiązanie do regionalnej legendy, która wyjaśnia pochodzenie głazu narzutowego w tym niezwykle malowniczym miejscu.

Utalentowanemu fotografowi - amatorowi gratulujemy kolejnego sukcesu, tym razem na szczeblu wojewódzkim!

 

„Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie informuje, że w dniu 21 marca 2024 r. nastąpiło rozstrzygnięcie kategorii fotograficznej w ramach XXIV edycji Wojewódzkiego Konkursu "Podkarpacka Tęcza" pod hasłem "LEGENDY PODKARPACIA - ludzie, miejsca i historia". Wśród osób wyróżnionych znalazł się uczeń Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle:

 

- wyróżnienie - Mateusz Łaski - op. p. Maria Jachym

 

[…] gala podsumowująca konkurs połączona z  wręczeniem nagród odbędzie się  18 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie. Serdecznie zapraszamy wyróżnionego ucznia wraz z nauczycielem”.