"Nie-boska komedia" Zygmunta Krasińskiego, "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, "Mitologia" Jana Parandowskiego oraz "Katedra" Jacka Dukaja to lektury szkolne, na podstawie których - p. mgr Edyta Rutyna - przeprowadziła projekty edukacyjne w kl. 5 PTb, 3 Tb, 3 Tc i 1 Te

Praca nad projektami trwała od października do grudnia 2023 r. i odbywała się w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”Ogółem w działaniach wzięło udział 96 uczniów. 

Poszczególne klasy skupiły się na tematyce: tragizmu racji cząstkowych w dramacie romantycznym Krasińskiego, obrazie polskiego gospodarstwa ukazanego w pozytywistycznej powieści Orzeszkowej, duchowości współczesnego człowieka przedstawionej w opowiadaniu s.f. Dukaja oraz najważniejszych postaciach mitologii greckiej według Parandowskiego.

            

W ramach projektów, w każdej klasie odbyły się konkursy dotyczące znajomości treści i problematyki danego utworu, których zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe zakupione w ramach NPRCz - z przeznaczeniem na realizację działań promujących czytelnictwo. Laureatami zostali:

  • Dominik Czech - kl. 5 PTb;
  • Bartosz Znój i Damian Okarma - kl. 3 Tb;
  • Michał Adamik i Patryk Kamiński - kl. 3 Tc;
  • oraz Mikołaj Okarma - kl. 1 Tc.

            

Zwycięzcy klasowych konkursów mieli możliwość wyboru nagrody spośród dostępnych tytułów. Do ich rąk trafiły następujące pozycje: powieść młodzieżowa Marty Palazzesi pt. "Mgła", powieść amerykańskiego pisarza Johna Greena pt. "Gwiazd naszych wina", książka Beaty Sabały - Zielińskiej pt. "TOPR. Żeby inni mogli przeżyć", "Mechanik samochodowy: obsługa i wyposażenie samochodu" z serii "Zawody" oraz dwie publikacje pt. "Lewandowski" z cyklu "Giganci Sportu". Gratulujemy!

            

  

 

 oprac. E. Rutyna - nauczycielka języka polskiego oraz M. Jachym - nauczyciel bibliotekarz