Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia biblioteka szkolna zakupiła kilka nowości poleconych przez p. mgr Urszulę Lizak - pedagoga specjalnegologopedę, oligofrenopedagoga, terapeutę dzieci z autyzmem, trenera TUS i trenera-sketchnotera.

Pod koniec listopada 2023 r. Grono Pedagogiczne naszej szkoły uczestniczyło w trzygodzinnych warsztatach nt. „Zaburzenia komunikacji językowej: autyzm, dysleksja – podejście praktyczne. Jak wspierać rozwój młodzieży w szkole?", które prowadziła pani logopeda.

Zakupione książki i ćwiczenia będą służyć zarówno nauczycielom jak i uczniom. Znajdują się wśród nich następujące tytuły:

  

Uczennica kl. 2 Te Kinga Smalara wzięła udział w warsztatach literackich dla młodzieży z jasielskich szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez redaktorkę Radia Kraków Kultura – p. Georginię Gryboś. 

Organizatorami warsztatów pn. „Wszyscy opowiadamy historie. Opowiedzmy o książkach. Podcasting i nowe media” była Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Generator Nauki GEN.

P. Georginia Gryboś, która jest również autorką popularnego bloga Literacka Kavka, rozmawiała z młodzieżą o preferencjach czytelniczych, ostatnio przeczytanych książkach oraz pozycjach szczególnie dla nich ważnych. Głównym zadaniem warsztatów było jednak zaprezentowanie uczestnikom zasad oraz możliwych sposobów propagowania literatury w mediach społecznościowych. Młodzi ludzie mieli okazję wejść w rolę twórcy nowych mediów m.in. bloga i podcastu i spróbować opowiedzieć o wybranej przez siebie książce, prezentując ją szerszemu gronu odbiorców.

Karol Gadzała (uczeń kl. 5 PTc w zawodzie technik informatyk) otrzymał Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Poetyckim „Człowiek – to brzmi dumnie” za wiersz pt. "Jak..."

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół nr 4 w Jaśle, a uczestnikami – uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu jasielskiego. Przedsięwzięcie miało na celu m.in. promocję twórczości poetyckiej młodzieży i stworzenie młodym ludziom możliwości debiutu w tej dziedzinie.

W dniu 18 grudnia br. w siedzibie organizatora odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu z udziałem laureatów. Na zwycięzców i wyróżnionych czekały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci bonów pieniężnych.

Jest nam niezmiernie miło, że nasza szkoła otrzymała list z podziękowaniem od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Pierwszej Damy Agaty Kornhauser – Dudy za udział w tegorocznej XII edycji Narodowego Czytania. Do listu została dołączona pamiątkowa fotografia Pary Prezydenckiej oraz upominek w postaci okolicznościowego egzemplarza powieści „Nad Niemnem”, który zostanie włączony do księgozbioru biblioteki szkolnej:

"Serdecznie dziękujemy za udział w Narodowym Czytaniu „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Dzięki Państwa zaangażowaniu klasyka polskiej literatury znów nas wszystkich połączyła, a nasza akcja w tysiącach miejsc na całym świecie umocniła przekonanie, że jesteśmy silnie związani z dziełami, które od pokoleń kształtują wyobraźnię Polaków. […]

Niech okazją do ponownego spotkania z powieścią Elizy Orzeszkowej będzie dołączony do listu okolicznościowy egzemplarz „Nad Niemnem”. Proszę przyjąć go jako szczególne podziękowanie dla Państwa – wyraz naszej wdzięczności i pamięci o wszystkich znakomitych odsłonach Narodowego Czytania 2023. Niech przypomni wspólnie spędzony czas i przyniesie wiele refleksji na przyszłość.

Z wyrazami szacunku i sympatii   

 

      

 

"Nie wszystko trzeba forsować za wszelką cenę. Ważne są podstawowe wartości: dobroć, miłość, bliskość i poczucie sensu".

(ks. Jan Kaczkowski)

Uczniowie kl. 2 Te (technicy programiści) wzięli udział w projekcie edukacyjnym, do którego realizacji posłużyły im książki - „Zamiast czekać, zacznij żyć” ks. Jana Kaczkowskiego oraz „Johnny. Powieść o księdzu Janie Kaczkowskim” Macieja Kraszewskiego -  zakupione w ramach dotacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025”.

Pod kierunkiem wychowawczyni – p. mgr Joanny Dybaś – drugoklasiści skupili swoją uwagę na kwestiach wartości uniwersalnych w kontekście współczesnego świata, zawartych w ww. publikacjach. Wykorzystując metodę analizy dokumentacyjnej, wskazywali wartości, nazywali je i hierarchizowali, przytaczając odpowiednie fragmenty tekstu.

Podkategorie