Za nami pierwszy miesiąc nauki szkolnej! Wrzesień dobiegł końca, a wraz z nim zakończyły się lekcje biblioteczne w klasach pierwszych, poświęcone zapoznaniu uczniów z funkcjonowaniem biblioteki ZST w Jaśle.

Serdecznie dziękuję Wychowawcom najmłodszych klas za współpracę i umożliwienie mi przeprowadzenia tego typu działań w trakcie godzin wychowawczych.

Wszyscy pierwszoklasiści są już zapisani do biblioteki szkolnej, znają jej regulamin (co poświadczyli własnoręcznym podpisem smile) i mogą w pełni korzystać z dobrodziejstw naszego bogatego księgozbioru.

oprac. mgr M. Jachym