W miesiącu maju biblioteka szkolna wypożyczyła czytelnikom 229 pozycji ze swojego księgozbioru; 208 z nich wypożyczyli uczniowie15 – nauczyciele,  5 – bibliotekarz i 1 - inni (pracownik obsługi).

W miesiącu kwietniu biblioteka szkolna wypożyczyła czytelnikom 258 pozycji ze swojego księgozbioru; 241 z nich wypożyczyli uczniowie14 – nauczyciele i  3 – bibliotekarz.

W miesiącu marcu biblioteka szkolna wypożyczyła czytelnikom 253 pozycje ze swojego księgozbioru; 239 z nich wypożyczyli uczniowie10 - nauczyciele1 - bibliotekarz i 2 – inni (pracownik obsługi).

W miesiącu lutym biblioteka szkolna wypożyczyła czytelnikom 222 pozycje ze swojego księgozbioru; 209 z nich wypożyczyli uczniowie8 - nauczyciele3 - bibliotekarz i 2 – inni (pracownik administracji oraz pracownik obsługi).

W miesiącu styczniu biblioteka szkolna wypożyczyła czytelnikom 180 pozycji ze swojego księgozbioru; 173 z nich wypożyczyli uczniowie, 3 - nauczyciele, 2 - bibliotekarz i 2 – inni (psycholog oraz pracownik obsługi).