W miesiącu marcu biblioteka szkolna udostępniła czytelnikom 187 pozycji ze swoich zasobów; 166 z nich wypożyczyli uczniowie11 – nauczyciele, 3 – bibliotekarz i 7 - inni pracownicy szkoły.

W miesiącu lutym biblioteka szkolna udostępniła czytelnikom 206 pozycji ze swojego księgozbioru; 192 z nich wypożyczyli uczniowie, 10 – nauczyciele, 1 – bibliotekarz i 3 - inni pracownicy szkoły.

W miesiącu styczniu biblioteka szkolna udostępniła czytelnikom 221 pozycji ze swojego księgozbioru; 192 z nich wypożyczyli uczniowie, 23 – nauczyciele, 2 – bibliotekarz i 4 - inni pracownicy szkoły.

W miesiącu grudniu biblioteka szkolna udostępniła czytelnikom 211 pozycji ze swojego księgozbioru; 188 z nich wypożyczyli uczniowie, 18 – nauczyciele, 3 – bibliotekarz i 2 - inni (tj. pracownicy administracji i obsługi).

W miesiącu listopadzie biblioteka szkolna udostępniła czytelnikom 416 pozycji ze swojego księgozbioru; 384 z nich wypożyczyli uczniowie, 29 – nauczyciele i 3 – bibliotekarz.