Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle po raz XXVIII organizują Konkurs Fotograficzny pn. „Jasło – Moje Miasto”. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest „Piękno jasielskich detali”, a Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Burmistrz Miasta Jasła.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie od 1 do 5 zdjęć - w formacie 18x24 cm – na których zostaną utrwalone ciekawe fragmenty i detale historyczne albo współczesne, stanowiące część architektury dużej lub małej.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach oraz Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc organizuje konkurs fotograficzny pod honorowym patronatem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Jaśle.

Do konkursu można zgłosić maksymalnie 2 fotografie kolorowe lub czarno – białe, o wymiarach 20x30 cm, które ukazują miejsca związane z historią lokalną Powiatu Jasielskiego i Gminy Brzostek np. pomniki, kapliczki, dwory, domy, ruiny, cmentarze, obeliski itd.

I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle organizuje w dniu 16 listopada 2022 r. konkurs czytelniczy, adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, sprawdzający znajomość treści i problematyki dramatu Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele”.

Zadanie uczestników będzie polegało na rozwiązaniu testu wiedzy z zadaniami zamkniętymi oraz zadaniami otwartymi krótkiej odpowiedzi. Czas – 45 min.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie organizują konkurs plastyczny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Tematem przewodnim prac jest szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień i bezpieczne zachowania w tym zakresie oraz problematyka HIV/AIDS.

W roku szkolnym 2022/2023 - wzorem lat ubiegłych – nasza biblioteka będzie kontynuować konkurs dla uczniów na najaktywniejszego Czytelnika Miesiąca i Czytelnika Roku.

Chcemy w ten sposób zachęcić i zmobilizować wychowanków do regularnego kontaktu z książką, promować czytelnictwo i działalność biblioteki szkolnej, aktywizować uczniów do udziału w konkursach, a w efekcie podnieść także poziom czytelnictwa.