Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie organizują konkurs plastyczny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Tematem przewodnim prac jest szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień i bezpieczne zachowania w tym zakresie oraz problematyka HIV/AIDS.

Konkurs ma na celu:

  • popularyzowanie zasad zdrowego trybu życia wolnego od nałogów i zachowań ryzykownych;
  • zwrócenie uwagi na problem używania narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych i wynikających z tego konsekwencji zdrowotnych i prawnych;
  • kształtowanie pozytywnych wzorców;
  • poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS;
  • oraz kształtowanie właściwych postaw młodzieży w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Prace konkursowe można przygotowywać tylko indywidualnie, na planszy w formacie A2 lub A3, w technice: malarstwo, rysunek, grafika i in.

Biblioteka ZST zachęca swoich Czytelników do wzięcia udziału w konkursiesmile

Prace można składać u nauczyciela bibliotekarza do dnia 11 listopada 2022 r.

 

 na podstawie regulaminu konkursu opracowała 

mgr M. Jachym