Biblioteki szkolne rządzą to hasło międzynarodowego miesiąca bibliotek szkolnych w roku 2015. 

Kto wymyślił takie święto?  

W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych, które w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Do 2007 roku święto było obchodzone w każdy czwarty poniedziałek października. Od 2008 roku zmieniono jeden dzień na cały miesiąc. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na ogromną role bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

 

Z tej okazji biblioteka ZST przygotowała akcję: „Coś dla ducha, coś dla ciała” .

Przez cały miesiąc październik biblioteka szkolna będzie prowadzić akcję promocji czytelników. Każdy, kto pożyczy w tym czasie książkę z biblioteki, może liczyć na nagrodę.

Oprócz strawy duchowej pierwsze 30 osób otrzyma również dodatkowy bonus – coś dla zdrowia ciała. 

W akcji promocyjnej można wziąć udział więcej niż raz, ale tylko raz w ciągu dnia.

Zapraszamy!

Wyniki konkursu w Dniu Głośnego Czytania: polskim poetą epoki renesansu, który jest głównym bohaterem książki Kto mi dał skrzydła jest Jan Kochanowski. Tytuł książki nawiązuje do jednej z jego pieśni: 

Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry

I tak wysoko postawił, że z góry

Wszystek świat widzę, a sam, jako trzeba,

Tykam sie nieba?

 

Pierwsze cztery równorzędne nagrody (coś dla zdrowia ciała i punkty za udział w konkursie) zdobyli uczniowie klasy 2Ta: 

Bartłomiej Motyka

Radosław Musiał

Tomasz Kurek

Kamil Fiega

 

Nagrody pocieszenia otrzymali również: 

Marcin Wójtowicz 1Tb

Jakub Pietrzycki 1Ta

Sławomir Wilisowski 1Ta

Rafał Gorczyca 4Tb

29 września obchodzimy Dzień Głośnego Czytania ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy w 2001 roku.

W tym dniu przypada również rocznica urodzin Janiny Porazińskiej.

Pióro pokochało ją tak mocno, jak ona ukochała polskie klimaty: poetka, prozaik, tłumaczka literatury szwedzkojęzycznej. Pisała dla dzieci i do dzieci. Jej twórczość znalazła swe miejsce w znanych w tamtych czasach pismach dla dzieci: ”Promyczek” i „Promyk”.

Pisarka rozmiłowana była w polskim folklorze i w oparciu o niego pisała własne poezje i baśnie. Czerpała z gadek, przypowieści, pieśni, podań. Książki jej tłumaczone były na wiele języków. Jest autorką m.in. powieści biograficznej Kto mi dał skrzydła – powieść jest fabularyzowaną biografią polskiego poety epoki renesansu.

Z tej okazji, biblioteka szkolna zorganizowała konkurs czytelniczy. Po wysłuchaniu fragmentów książki, należało podać imię i nazwisko poety, który jest jej bohaterem. Wyniki wkrótce. 

Już po raz kolejny biblioteka szkolna zaprasza do udziału w akcji Ekoszkoły. Ekoszkoły to akcja polegająca na zbiórce niepotrzebnych telefonów komórkowych i przekazaniu ich do segregacji i recyklingu. Większość telefonów zostaje odnowiona, pozostałe zrecyklingowane, dzięki czemu jest mniej odpadów.

 

Tak jak inne urządzenia elektryczne, telefony komórkowe działają na baterie. Baterie te zawierają toksyczne substancje, których nie można wyrzucać byle gdzie, ponieważ gdy przedostaną się do gleby i wód gruntowych mogą poważnie zagrozić zdrowiu i życiu roślin, zwierząt i ludzi. Dlatego tak ważne jest oddanie telefonu do specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu mamy pewność, iż zostaną one poddane procesom recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione w sposób niezagrażający środowisku, ani ludziom.

 

Recykling starych telefonów komórkowych wpływa korzystnie na naszą planetę. Dzięki ponownemu wykorzystaniu zmniejsza się ilość powstających odpadów. Wielokrotne użycie przynosi wielkie korzyści dla środowiska, ponieważ oszczędzamy zasoby i energię potrzebną do produkcji nowych urządzeń. Kiedy telefonu nie da się już naprawić, jest on przekazywany do przetworzenia. Dzięki temu możemy odzyskać wiele wartościowych komponentów, które można ponownie użyć.

 

Niepotrzebny telefon przynieś do biblioteki szkolnej – każdy przeliczymy na punkty z zachowania!

Zbiórka trwa PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY.

Dla najaktywniejszych – NAGRODY!

 

Komisja konkursowa przyznała I miejsce i wyróżnienie w konkursie szkolnym na projekt ex librisu biblioteki ZST.

I miejsce i główną nagrodę zdobył Tomasz Biel z klasy 4TD.

I miejsce

 

Wyróżnienie i nagrodę książkową otrzymał Krystian Głowa z klasy 4TD.

Wyróżnienie

 Gratulujemy !