W roku szkolnym 2022/2023 - wzorem lat ubiegłych – nasza biblioteka będzie kontynuować konkurs dla uczniów na najaktywniejszego Czytelnika Miesiąca i Czytelnika Roku.

Chcemy w ten sposób zachęcić i zmobilizować wychowanków do regularnego kontaktu z książką, promować czytelnictwo i działalność biblioteki szkolnej, aktywizować uczniów do udziału w konkursach, a w efekcie podnieść także poziom czytelnictwa.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce bocznej Konkursy i akcje.

oprac. mgr M. Jachym