W miesiącu wrześniu biblioteka szkolna dokonała znacznego zakupu i wzbogaciła swój księgozbiór o brakujące lektury z nowej podstawy programowej.

Z przyznanych funduszy zostało kupionych 57 sztuk książek, wśród których znajdują się takie pozycje jak: „Profesor Andrews w Warszawie”  Olgi Tokarczuk, „Katedra” Jacka Dukaja, opowiadanie Marka Nowakowskiego pt. „Górą Edek” (z tomu „Książę Nocy”), „Madame” Antoniego Libery, „Opowieści galicyjskie”  Andrzeja Stasiuka oraz „Podróże z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego. Nabyliśmy też kilka nowych sztuk „Ferdydurke”  Witolda Gombrowicza, które zastąpią stare i zniszczone egzemplarze nienadające się już do użytku.

Z powodu niedostępności na rynku wydawniczym w dalszym ciągu uzupełnienia wymagają dwie lektury – „Droga donikąd” Józefa Mackiewicza oraz „Raport o stanie wojennym” Marka Nowakowskiego.

Zapraszamy do biblioteki, gdzie nowe i pachnące nabytki czekają na swoich czytelnikówsmile.

tekst i fot. mgr M. Jachym