Z przyjemnością informujemy, że nasz uczeń – Mateusz Łaski z kl. 1Te – został zwycięzcą Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Świat motyli” w kategorii szkół ponadpodstawowych.

Komisja powołana przez organizatorów – tj. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej - doceniła zdjęcie wykonane przez Mateusza, a o swoim werdykcie powiadomiła uczestników za pośrednictwem strony internetowej MDK.

Oficjalna uroczystość wręczenia nagród laureatom odbędzie się 15 listopada br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle.

Tymczasem, za udział w konkursie i godne reprezentowanie naszej szkoły, Biblioteka ZST nagrodziła zwycięzcę podwójnymi biletami do kina, dodatnimi punktami z zachowania oraz pamiątkowym dyplomem.

Podczas akademii szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pan Dyrektor – mgr Grzegorz Zięba – uroczyście wręczył ww. nagrody laureatowi.

Gratulujemy Mateuszowi zwycięstwa i życzymy wielu dalszych sukcesów!

oprac. mgr M. Jachym