Po raz kolejny zdjęcie naszego ucznia - Mateusza Łaskiego z kl. 1 TE – zostało docenione na szczeblu powiatu. Tym razem urzekło jury Konkursu Fotograficznego „Niech przemówią miejsca…”, organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach oraz Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc, pod honorowym patronatem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Jaśle oraz Burmistrza Kołaczyc.

Nagrodzona fotografia Mateusza przedstawia drewniany krzyż, ozdobiony wyblakłymi sztucznymi kwiatami, który znajduje się na kalenicy przydrożnej kapliczki przy ul. Lwowskiej 6 w Jaśle. Drewniana rama szyby, osłaniającej krucyfiks, jest widocznie nadgryziona zębem czasu – spróchniała, z odpryskami farby.

Zresztą cała kapliczka jest stara, dawno temu pobielona na biało, z dwuspadowym dachem pokrytym czerwoną dachówką. Wejście do niej jest zamknięte drewnianymi, w połowie przeszklonymi drzwiami. Stoi przy głównej ulicy, nieco poniżej poziomu chodnika i jest mocno przysłonięta krzewami.

Podczas uroczystej gali finałowej konkursu, która odbyła się 8 grudnia 2022 r. w Sali Bankietowej w Kołaczycach, zdobywca III miejsca i jego opiekun konkursowy – mgr Maria Jachym – odebrali nagrodę, upominki i gratulacje od: Wicedyrektor LO w Kołaczycach - p. Grażyny Żygłowicz, pracownika Muzeum Regionalnego w Jaśle - p. Przemysława Misiołka, Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kołaczyc - p. Pawła Filipka, rzecznika prasowego IPN oddział w Rzeszowie - p. Katarzyny Gajdy-Bator oraz Zastępcy Burmistrza Kołaczyc – p. Adama Kmiecika.

Uroczystości towarzyszyła konferencja naukowa poświęcona historii zamku Golesz w Krajowicach oraz podejmowanym tam pracom konserwatorskim, zmierzającym do ocalenia tego historycznego miejsca od zapomnienia.

Organizatorzy oraz jury konkursu niejednokrotnie podkreśli w swoich wypowiedziach, jak ważne jest zachowanie pamięci i dbałości – zwłaszcza młodego pokolenia - o miejsca związane z historią lokalną, które choć często są zaniedbane i niszczejące, to jednak przemawiają do nas…

Pamiętajmy więc o nich, bowiem jak powiedział św. Jan Paweł II: „Naród, który traci pamięć, traci swą tożsamość”.


      

 

oprac. mgr Maria Jachym