Chociaż są dopiero uczniami kl. 2TD i jeszcze nie omawiali na lekcjach „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, to podjęli wyzwanie i wzięli udział w tegorocznym IV Powiatowym Konkursie Czytelniczym "...ciesz się z nami, ciesz Godami!", zorganizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle.

Wojtek Kita i Adrian Gozdecki – bo to o nich mowa – poza lekcjami i praktykami zawodowymi zdołali wygospodarować czas na zajęcia biblioteczne, podczas których poznawali genezę, treść oraz problematykę ww. dramatu młodopolskiego. A że dzieło Wyspiańskiego z całą pewnością nie należy do łatwych w odbiorze, o tym chłopcy przekonali się na własnej skórze… Bowiem warstwa symboliczna utworu nie od dziś nastręcza uczniom trudności interpretacyjne, a jej właściwe odczytanie wymaga konkretnej wiedzy i wysiłku intelektualnego.

W dniu 16 listopada 2022 r. nasi drugoklasiści wraz z reprezentantami innych szkół ponadpodstawowych zmierzyli się z 45-minutowym testem wiedzy, sprawdzającym znajomość tematyki i treści „Wesela”. Jego wyniki nie są jeszcze znane jednak bez względu na to, należy docenić aktywność oraz zaangażowanie chłopaków, którym przyszło rywalizować m.in. z uczniami starszych klas liceów ogólnokształcących o profilu humanistycznym.

Za udział w konkursie Biblioteka ZST nagrodziła wychowanków technikum +100 pkt. z zachowania, pamiątkowym dyplomem oraz wybraną przez nich nagrodą książkową. W tym wypadku wybór Adriana i Wojtka padł na publikację zawodową z zakresu najnowszych osiągnięć obróbki skrawaniem, które są już współcześnie stosowane w przemyśle lub będą wdrażane w najbliższym czasie. Dodatkowo, nauczycielka języka polskiego - p. mgr Iwona Dybaśwpisała swoim uczniom ocenę bardzo dobrą z tego przedmiotu do dziennika. 

Gratulujemy chłopakom i trzymamy za nich kciuki!

 

oprac. mgr Maria Jachym