Najwięcej książek w obrębie Technikum wypożyczyła klasa 3 Tc – 234 książki, drugie miejsce zajmuje klasa 3 Ta – 84 książki, trzecie miejsce 4 Ta – 70 książek. Najmniej książek obrębie Technikum wypożyczyła klasa 1 Tc – 11.

W obrębie szkoły zawodowej uczniowie klasy 1 Sa i 2Sa wypożyczyli po 2 książki. Uczniowie pozostałych klas zawodowych po 1.

Najlepszymi czytelnikami w roku szkolnym 2013/2014 okazali się:

  1. Kamil Pietrzycki 3Tc - 81

  2. Przemysław Durał 3Tc - 15

  3. Paweł Skocz 3Tc - 14

  4. Joanna Zubel 3Tc - 12

  5. Sylwester Szymański 4Ta - 11

  6. Mateusz Antas 3Tb - 11

  7. Grzegorz Prokuski 3Tc - 10

  8. Adrian Brniak 4Td - 10

  9. Robert Stawarski 4Ta - 9

  10. Sławomir Chodur 4 Tb – 9