Nauczycielka języka polskiego - p. mgr Iwona Dybaś - przeprowadziła w październiku dwa projekty edukacyjne z wykorzystaniem lektur, zakupionych w ramach dotacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”.

Pierwszy z nich został zrealizowany w kl. 4Tc oraz 4Td  i związany był z „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego. Drugi zaś, odbył się w kl. 3Ta oraz 3Te i dotyczył „Kordiana” Juliusza Słowackiego.

Obydwa projekty miały na celu promocję wśród młodzieży zarówno czytelnictwa jak i ww. książek oraz zachęcenie uczniów do uważnej lektury w kontekście przyszłej matury.

Czwartoklasiści skupili swoją uwagę na świadomości narodowej społeczeństwa polskiego przełomu XIX i XX wieku, przedstawionego w utworze Wyspiańskiego. Prowadzili dyskusję, pracowali z tekstem - wyszukiwali i cytowali odpowiednie fragmenty, charakteryzujące inteligencję z miasta oraz prostych chłopów z podkrakowskich Bronowic. Opierali się również na ekranizacji dramatu w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Z kolei trzecioklasiści wzięli na warsztat zagadnienie bezradności – niedojrzałości politycznej młodego pokolenia - wobec wypadków historii w kontekście „Kordiana”.

Pracowali z tekstem: analizowali „Przygotowanie” pod kątem projektowania dziejów świata, losów Polski i późniejszych poczynań głównego bohatera; omawiali miejsca akcji aktu III oraz działania Kordiana w Warszawie; szukali odpowiedzi na pytania: Jakiego czynu postanowił podjąć się tytułowy bohater i co wpłynęło na jego decyzję?; wskazywali różnice pokoleniowe wśród spiskowców w podziemiach katedry św. Jana oraz omawiali zarzuty Chorążego pod adresem cara i społeczeństwa polskiego.

W ramach projektów we wszystkich klasach zostały zorganizowane Konkursy Czytelnicze, dotyczące znajomości treści i problematyki ww. lektur. Nagrodami rzeczowymi dla laureatów były książki, zakupione w ramach NPRCz - z przeznaczeniem na realizację działań promujących czytelnictwo.

Zwycięzcami konkursów zostali:

  • Jakub Żabiński - kl. 3Ta;
  • Sebastian Kornel - kl. 3Te;
  • Angelika Szewc - kl. 4Tc;
  • Kacper Górka - kl. 4Td.

                          

Serdeczne gratulujemy laureatom, nauczycielce języka polskiego oraz wszystkim uczniom biorącym aktywny udział w projektach.

oprac: Iwona Dybaś, Maria Jachym