Zapraszamy do regularnego zaglądania do zakładki Nowości, gdzie sukcesywnie umieszczamy informacje o powiększaniu się naszego księgozbioru.

W miarę posiadanych środków, zaopatrujemy bibliotekę w materiały do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik informatyk, technik elektryk, technik mechanik.