Z przyjemnością informujemy, że nasz uczeń – Mateusz Łaski z kl. 1Te – został zwycięzcą Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Świat motyli” w kategorii szkół ponadpodstawowych.

Komisja powołana przez organizatorów – tj. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej - doceniła zdjęcie wykonane przez Mateusza, a o swoim werdykcie powiadomiła uczestników za pośrednictwem strony internetowej MDK.

Oficjalna uroczystość wręczenia nagród laureatom odbędzie się 15 listopada br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle.

Tymczasem, za udział w konkursie i godne reprezentowanie naszej szkoły, Biblioteka ZST nagrodziła zwycięzcę podwójnymi biletami do kina, dodatnimi punktami z zachowania oraz pamiątkowym dyplomem.

                       

Oto on… Czytelnik Miesiąca Września 2022Sebastian Baran - uczeń kl. 4GTB. Zwycięstwo w Szkolnym Konkursie Bibliotecznym uzyskał dzięki swojej aktywności czytelniczej w pierwszym miesiącu nauki.

Ten inteligentny, młody człowiek wypożyczył – i co najistotniejsze – przeczytał najwięcej książek w minionym miesiącu. W nagrodę otrzymał pamiątkowy dyplom, +50 pkt. z zachowania oraz podwójne wejściówki na weekendowy seans filmowy do Jasielskiego Kina „Syrena”, ufundowane przez organizatora konkursu - Bibliotekę Szkolną.

                                            

W miesiącu wrześniu biblioteka szkolna dokonała znacznego zakupu i wzbogaciła swój księgozbiór o brakujące lektury z nowej podstawy programowej.

Z przyznanych funduszy zostało kupionych 57 sztuk książek, wśród których znajdują się takie pozycje jak: „Profesor Andrews w Warszawie”  Olgi Tokarczuk, „Katedra” Jacka Dukaja, opowiadanie Marka Nowakowskiego pt. „Górą Edek” (z tomu „Książę Nocy”), „Madame” Antoniego Libery, „Opowieści galicyjskie”  Andrzeja Stasiuka oraz „Podróże z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego. Nabyliśmy też kilka nowych sztuk „Ferdydurke”  Witolda Gombrowicza, które zastąpią stare i zniszczone egzemplarze nienadające się już do użytku.

W roku szkolnym 2022/2023 - wzorem lat ubiegłych – nasza biblioteka będzie kontynuować konkurs dla uczniów na najaktywniejszego Czytelnika Miesiąca i Czytelnika Roku.

Chcemy w ten sposób zachęcić i zmobilizować wychowanków do regularnego kontaktu z książką, promować czytelnictwo i działalność biblioteki szkolnej, aktywizować uczniów do udziału w konkursach, a w efekcie podnieść także poziom czytelnictwa.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce bocznej Konkursy i akcje.

oprac. mgr M. Jachym

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie fotograficznym o wdzięcznej nazwie „Cudowny świat skrzydlatych istot”. Tym razem o miejsca na podium będą walczyć autorskie kolorowe fotografie – o wymiarach minimum 15x21cm – przedstawiające zwierzęta, które posiadają skrzydła np. owady, ptaki albo nietoperze.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce bocznej Konkursy i akcje.

tekst. mgr M. Jachym

fot. plakat konkursowy MDK w Jaśle

Podkategorie