Tytuł Czytelnika Miesiąca Grudnia 2022 w szkolnym konkursie bibliotecznym zdobyli ex aequo Adrian Gozdecki – uczeń kl. 2 TD oraz Kacper Baran – uczeń kl. 4 GTC. Obydwaj wychowankowie ZST wypożyczyli równą ilość książek w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego, czyli sześć.

Oprócz zdobycia ww. tytułu i zasilenia konta ucznia +50 punktami z zachowania, chłopcy otrzymali również pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci bonów podarunkowych - na kwotę 50 PLN - do zrealizowania w salonach sieci Empik.

Kilka świetnych fotografii, ukazujących cmentarz wojenny nr 11 z I wojny światowej w Woli Cieklińskiej, wykonał Kacper Krupa – uczeń kl. 1TD. Tylko dwie z nich (zgodnie z regulaminem) mogły pojechać do Kołaczyc na Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Niech przemówią miejsca…”.

Podczas wyboru najlepszych prac, zarówno ich autor jak i nauczyciel bibliotekarz mieli nie lada szkopuł…

Summa summarum zdecydowali się na kolorową fotografię, przedstawiającą kamienne mauzoleum w formie rotundy z tzw. perspektywy żabiej oraz czarno - białe zdjęcie z mogiłami żołnierskimi ukazanymi z perspektywy bocznej.

                              

Chociaż są dopiero uczniami kl. 2TD i jeszcze nie omawiali na lekcjach „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, to podjęli wyzwanie i wzięli udział w tegorocznym IV Powiatowym Konkursie Czytelniczym "...ciesz się z nami, ciesz Godami!", zorganizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle.

Wojtek Kita i Adrian Gozdecki – bo to o nich mowa – poza lekcjami i praktykami zawodowymi zdołali wygospodarować czas na zajęcia biblioteczne, podczas których poznawali genezę, treść oraz problematykę ww. dramatu młodopolskiego. A że dzieło Wyspiańskiego z całą pewnością nie należy do łatwych w odbiorze, o tym chłopcy przekonali się na własnej skórze… Bowiem warstwa symboliczna utworu nie od dziś nastręcza uczniom trudności interpretacyjne, a jej właściwe odczytanie wymaga konkretnej wiedzy i wysiłku intelektualnego.

                      

Po raz kolejny zdjęcie naszego ucznia - Mateusza Łaskiego z kl. 1 TE – zostało docenione na szczeblu powiatu. Tym razem urzekło jury Konkursu Fotograficznego „Niech przemówią miejsca…”, organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach oraz Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc, pod honorowym patronatem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Jaśle oraz Burmistrza Kołaczyc.

        

Uczeń kl. IV GTCKacper Baran – to zwycięzca listopadowego konkursu „Czytelnik Miesiąca”, organizowanego przez naszą bibliotekę.

W wolnych chwilach chętnie sięga po dobrą i wartościową lekturę. Preferuje zwłaszcza literaturę anglojęzyczną oraz książki na temat rozwoju osobistego, które motywują go do działania.

Oprócz zdobycia Tytułu Czytelnika Miesiąca Listopada 2022 i zasilenia konta ucznia 50 dodatnimi punktami z zachowania, przywilejem Kacpra była również możliwość wyboru nagrody książkowej

Podkategorie